základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Angličtina - Mluvnice

Cvičení

 

Budoucí čas prostý – kladné věty   Přítomný čas prostý - Daily Routines 1
Budoucí čas prostý – překlad vět   Přítomný čas prostý - Daily Routines 2
Budoucí čas prostý + přítomné časy   Přítomný čas prostý - Daily Routines 3
    Přítomný čas prostý – klad a zápor 1
Can – skladba vět   Přítomný čas prostý – klad a zápor 2
Can - tvoření vět   Přítomný čas prostý - klad a zápor 3
Can   Přítomný čas prostý – kladné věty 1
    Přítomný čas prostý – kladné věty 2
Časové věty 1   Přítomný čas prostý – kladné věty 2a
Číslovky řadové 1   Přítomný čas prostý
– koncovky v kladných větách
Číslovky řadové a data 1   Přítomný čas prostý – mix
Číslovky základní 1   Přítomný čas prostý – otázky 1
Číslovky základní 2   Přítomný čas prostý – otázky 2
Členy 1   Přítomný čas prostý – otázky 3
Členy 2   Přítomný čas prostý - otázky 4
Členy 3   Přítomný čas prostý - otázky 5
    Přítomný čas prostý - otázky 6
Data   Přítomný čas prostý - otázky 7
    Přítomný čas prostý - otázky 8
Frekvenční příslovce 1   Přítomný čas prostý - otázky 9
Frekvenční příslovce 2   Přítomný čas prostý – přiřazování sloves
    Přítomný čas prostý – skladba vět
Gerundia 1   Přítomný čas prostý – zápor a otázka 1
Gerundia 2   Přítomný čas prostý – zápor a otázka 2
Gerundia 3   Přítomný čas prostý - záporné věty 1
Gerundia 4   Přítomný čas průběhový 1
    Přítomný čas průběhový 2
Have got – Has got 1   Přítomný čas průběhový 3
Have got – Has got 2   Přítomný čas průběhový 4
Have got – Has got 3   Přítomný čas průběhový 5
Have got - Has got 4   Přítomný čas průběhový 6
Have got - Has got 5   Přítomné časy – mix 1
Have got - Has got 6   Přítomné časy – mix 2
Have got - Has got 7   Přítomné časy – mix 3
Have - vazby bez GOT   Přítomné časy – mix 4
Have to   Přítomné časy – mix 5
Have to + be able to   Přítomné časy – mix 6
Have to + be able to 2   Přítomné časy – mix 7
Have to + be able to 3   Přítomné časy – mix 8
Have to + be able to 4   Přítomné časy – mix 9
Have to + be able to 5   Přítomné časy – mix 10
Have to + be able to 6   Přítomné časy – mix 11
Have to + could 1   Přítomné časy – mix 12
Have to + could 2   Přítomné časy – mix 13
Have to + could 3    
    Rozkazovací způsob 1
Minulé časy – souvětí 1   Rozkazovací způsob 2
Minulé časy – souvětí 2   Rozkazovací způsob 3
Minulé časy – souvětí 3    
Minulé časy – souvětí 4   Sloveso Be 1
Minulé časy – souvětí 5   Sloveso Be - klad a zápor 1
Minulé časy – souvětí 6   Sloveso Be - převody vět
Minulé časy - souvětí 7   Sloveso Be - tázací věty 1
Minulé časy - souvětí 8   Sloveso Be – základní otázky 1
Minulé časy - souvětí 9   Sloveso Be – základní otázky 2
Minulé časy - souvětí 10   Sloveso Be – základní otázky 3
Minulé časy - souvětí 11   Sloveso Be – základní otázky 4
Minulé časy - souvětí 12   Sloveso Be – základní otázky 5
Minulé časy - souvětí 13   Sloveso Be – zkrácené odpovědi
Minulý čas prostý – kladné věty 1   Slovesa + gerundium či infinitiv 1
Minulý čas prostý – kladné věty 2   Should - Might 1
Minulý čas prostý – kladné věty 3   So do I – Neither do I
Minulý čas prostý – kladné věty 4   So do I – Neither do I 2
Minulý čas prostý – kladné věty 5   So do I - Neither do I 3
Minulý čas prostý – kladné věty 6   Some - Any 1
Minulý čas prostý – kladné věty 7   Some – Any – A - An
Minulý čas prostý – klad a zápor 1   Some – Any – A – An 2
Minulý čas prostý – klad a zápor 2   Some – Any – A – An 3
Minulý čas prostý – klad a zápor 3   Some - Any - Much - Many - Few - Little 1
Minulý čas prostý – otázky 1   Some - Any - Much - Many - Few - Little 2
Minulý čas prostý – otázky 2   Something-Anything-Somebody-Anywhere
Minulý čas prostý – otázky 3   Something-Anything-Somebody Anywhere 2
Minulý čas prostý – pravidelná slovesa 1   Something-Anything-Somebody Anywhere 3
Minulý čas prostý – pravidelná slovesa 2   Something-Anything-Somebody Anywhere 4
Minulý čas prostý – pravidelná slovesa 3   Stavová slovesa 1
Minulý čas prostý - mix 1    
Minulý čas prostý - mix 2   Tázací dovětky 1
Minulý čas prostý – skladba otázek   Tázací dovětky 2
Minulý čas prostý - převody vět   Tázací dovětky 3
Minulý čas průběhový 1   There is – There are 1
    There is – There are 2
Minulý čas prostý – zápor 1   There is – There are 3 – kladné věty
Minulý čas prostý – zápor a otázka 1   There is – There are 4 – kladné věty
Minulý čas prostý – zápor a otázka 2   There is – There are 5 - slovosled
Minulý čas prostý – zápor a otázka 3   There is – There are 6 – popis obrázků
Minulý čas prostý – zápor a otázka 4   This – That – These – Those 1
    This – That – These – Those 2
Must - mustn´t - needn´t 1   Too – Enough 1
Must - mustn´t - needn´t 2   Too – Enough 2
Must - mustn´t - needn´t 3   Too - Enough 3
Much - Many   Too - Enough 4
Much – Many – A lot of   Too – Enough – Used to - věty
Much - Many - A lot of 2   Trpný rod 1
    Trpný rod 2
Neurčitý člen   Trpný rod 3
Neurčitý a určitý člen ve vazbách   Trpný rod 4
    Trpný rod 5
Počitatelnost podstatných jmen 1   Trpný rod 6
Podmínková souvětí - nulový kondicionál 1   Trpný rod 7
Podmínková souvětí - nulový kondicionál 2   Trpný rod 8
Podmínková souvětí - první typ 1   Trpný rod 9
Podmínková souvětí - první typ 2    
Podmínková souvětí - první typ 3   Účelový infinitiv 1
Podmínková souvětí - první typ 4   Used to - překlad vět
Podmínková souvětí - první typ 5   Used to - překlad vět 2
Podmínková souvětí - první typ 6   Used to - překlad vět 3
Podmínková souvětí - první typ 7    
Podmínková souvětí - druhý typ 1   Vyjadřování budoucnosti – going to 1
Podmínková souvětí - druhý typ 2   Vyjadřování budoucnosti – going to 2
Podmínková souvětí - druhý typ 3   Vyjadřování budoucnosti - going to + will
Předbudoucí čas prostý - otázky 1   Vyjadřování budoucnosti - going to + will 2
Předložky AT-IN-ON + časový údaj 1   Vyjadřování budoucnosti - going to + will 3
Předložky AT-IN-ON + časový údaj 2   Vyjadřování budoucnosti - mix
Předložky AT-IN-ON + časový údaj 3   Vyjadřování budoucnosti – přítomný čas 1
Předložky AT-IN-ON + místo   Vyjadřování budoucnosti – přítomný čas 2
Předložky pohybu 1   Vyjadřování času 1
Předložky pohybu 2   Vyjadřování času 2
Předložky pohybu 3   Vyjadřování času 3
Předložky pohybu 4   Vyjadřování času 4
Předložky pohybu 5   Vyjadřování času 5
Předminulý čas prostý 1   Vyjadřování času 6
Předpřítomný čas prostý 1   Vyjadřování času 7
Předpřítomný čas prostý 2   Vyjadřování času 8
Předpřítomný čas prostý 3   Vyjadřování času 9
Předpřítomný čas prostý - been - gone 1   Vyjadřování množství pomocí OF - Quantities 1
Předpřítomný čas prostý - ever 1   Vyjadřování množství pomocí OF - Quantities 2
Předpřítomný čas prostý – ever - never   Vyjadřování množství pomocí OF - Quantities 3
Předpřítomný čas prostý - for - since 1    
Předpřítomný čas prostý - for - since 2   Was – Were
Předpřítomný čas prostý - char. výrazy 1   Was – Were 2
Předpřítomný čas prostý vs Minulý čas prostý 1   Was – Were 3
Předpřítomný čas prostý vs Minulý čas prostý 2   Was – Were – kladné věty
Předpřítomný čas prostý vs Minulý čas prostý 3   Was – Were  - kladné věty 2
Předpřítomný čas prostý – otázky a odpovědi 1   Was – Were  - klad a zápor 1
Předpřítomný čas prostý – otázky a odpovědi 2   Was – Were – otázky a odpovědi
Přídavná jména - as ... as 1   Was - Were - pracovní list
Přídavná jména - as ... as 2   Who – Which 1
Přídavná jména - rozměry 1   Who – Which 2
Přídavná jména - rozměry 2   Who - Which 3
Přídavná jména - stupňování   Who - Which 4
Přídavná jména - stupňování 2    
Přídavná jména - stupňování 3   Zájmena 1
Přídavná jména - stupňování 4   Zájmena 2
Přídavná jména - stupňování 5   Zájmena a sloveso Be 1
Přídavná jména - stupňování 6   Zájmena a sloveso Be 2
Přídavná jména ve větách 1   Zájmena a sloveso Be 3
Přídavná jména ve větách 2   Zájmena osobní - předmětový tvar 1
Přídavná jména zakončená -ed nebo -ing   Zájmena vztažná 1
    Zkrácené slovesné tvary

aktualizováno 23. 12. 2013

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky