základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 


BAKALÁŘI - přístup


Office365-TEAMS


 

Datová schránka (ID):
sh69mwv

IČ školy:
48897426

IZO školy:

102943338


 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

 

 

Odkazy

Projekty

 

Klub rodičů a dětí
- KRDU

 

Město Žďár n. S.

 

MŠMT

Informace o škole

 

Vzdělávací program

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Škola poznávání a porozumění.

Školní vzdělávací plán je připraven k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Přehledy - žáci, třídy, učitelé a další zaměstnanci

 

Specializované třídy

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek mají žáci možnost od 6. ročníku navštěvovat
třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky.

 

Volitelné předměty, kroužky, projekty...

 • Žáci 2. stupně si mohou vybrat z volitelných předmětů informatika a sportovní výchova
 • Od sedmého ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk (podle ŠVP povinný předmět) - vybrat si mohou mezi ruštinou a němčinou.
 • Po vyučování mohou děti pracovat v řadě kroužků - nabídka kroužků (zatím 2022/23).
  (stránky pěveckého a střeleckého kroužku).
 • Ve škole je pro předškolní děti a jejich rodiče organizován Klub rodičů, dětí a učitelů.
 • Ve škole pracuje Žákovský sněm.
 • Žáci 6. ročníku se mohou vzájemně lépe poznat na akcích projektu SPOLU.

 

Školní družina

 • Školní družinu mohou žáci navštěvovat od 6:00 do 16:00.

 

Školní knihovna

 • úterý 13:30 – 14:15
 • pátek 13:30 – 14:15

 

Sport

 

Školská rada

 

Důležité termíny - třídní schůzky atd..

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky