základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 


BAKALÁŘI - přístup


Office365-TEAMS


 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

JÍDELNÍČEK

Objednávky obědů

 

Odkazy

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

DYS-Centrum

 

Projekty

SPOLU 2020/21

Klub rodičů a dětí-KRDU

Nástěnka


Školní rok 2022/23

 

Basketbal - dívky III. a IV. kat, krajské kolo - Jihlava, 25. května

Celkem soutěžily 4 týmy a naše děvčata se umístila na 2. místě.

Naši školu reprezentovaly: P.Plevová 9.C, E.Šoustarová., K.Jozífková 9.A, B.Benešová, Z.Jarošová, K.Kakačová 8.B, A.Zbořilová 7.B

Podrobnosti o zápasech

 

Atletický čtyřboj - kategorie III, Žďár nad Sázavou, 25. května

Mladší žáci:

Naši chlapci zvítězili.

V jednotlivcích zvítězil P.Schmidt, D.Němec obsadil 7. místo a R.Krejčí 8.místo.

Mladší žákyně:

Družstvo obsadilo 8.místo, v jednotlivcích byla z našich nejlepší T.Polanská (11.)

 

Atletický čtyřboj - kategorie IV, Velké Meziříčí 23. května

Starší žáci:

Naši chlapci vybojovali 2. místo.
V jednotlivcích byl nejlepší J.Džurban (3.místo) a A.Jungr (6.).

Starší žákyně:

Dívky obsadily 4. místo.
V jednotlivcích si nejlépe vedly B.Benešová (7.) a K.Mlíková (8.)

Fotografie z Atletického čtyřboje - obě kategorie

 

OVOV - krajské kolo - Třebíč, 19. května

Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo atletickém stadionu v Třebíči.

Naše družstvo obsadilo 10. místo.

 

Exkurze do Prahy, 8.ABC - 17. května

Osmáci se prošli Starým Městem, navštívili výstavu o historii peněz v České národní bance a prohlédli si Staroměstskou radnici - od historických sklepů po věž. Nechyběl ani rozchod na Václavském náměstí.

Několik fotografií

 

Požární ochrana očima dětí a mládeže - výtvarná soutěž

Tomáš Trojan (2.B) je umístil na krásném 2. místě v kategorii – část výtvarná.

17.května byl v Přibyslavi na předání cen. Moc se mu tam líbilo.

 

 

Exkurze - Chrudim, Slatiňany - 3. ročník

V úterý 16. 5. se žáci 3. tříd zúčastnili exkurze v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

V muzeu děti absolvovaly bohatý zajímavý program:

 1. Prohlídka expozice asijské stínové loutky, Vietnam, Barma, Indie, interaktivní videoprojekce.

 2. V dílničce si samostatně vyrobily stínovou loutku a ve skupinách si zahráli stínové divadlo.

 3. Při další zajímavé přednášce Podoby loutek se děti seznámily s různými druhy loutek. V „kolečku“ si vyzkoušely jejich vodění. Ve skupinách si připravili scénku, pak následovala její prezentace.

 4. Prohlídka expozice Kočovní loutkáři, řezbářská dílna, trikové loutky, filmové loutky.

Na závěr zhlédli sezónní výstavu 50 let loutkářských kultur v Chrudimi.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili v hřebčínu ve Slatiňanech, kde asi největším zážitkem bylo zahánění klisen s hříbaty. Prohlédli jsme si stáje, viděli měření hříbat a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.

Podívejte se na fotky

 

 

Vybíjená - kategorie MIX, okresní kolo, 16. května

Hrálo se  v hale Na Bouchalkách.

Naši školu reprezentovali: Kachlík Filip, Michal Zrzavý, Oliver Kuchař, Josef Láznička, David kachlík, Šimon Soukal, Antonín Bureš, Lucie Dobrovolná, Ester Dokulilová, Matyáš Koloušek a Adam Štěpánek.

Naši žáci skončili na 8. místě. I když se neumístili na předních pozicích, v každém zápase vždy statečně bojovali o každý míč a soutěž si náležitě užili.

Za vzornou sportovní reprezentaci patří všem poděkování a do dalších sportovních klání přejeme mnoho úspěchů.

 

Pohár rozhlasu, kat. IV - okresní kolo, 11. května

Ve čtvrtek 11.5. proběhlo v Novém Městě na Moravě okresní kolo v atletice - Pohár rozhlasu.

Družstva chlapců i dívek se umístila na 1. místech a obě družstva postupují do krajského kola 30.5. v Třebíči.

 • Chlapci – 8.A – Benc, 8.B - Rousek, 8.C – Liška, 9.A – Jungr, 9.B – Vlasák, Hansl, Žák, Chmelíček, Petráš, Vostrejš, 9.C - Džurban

 • Dívky – 8.B - Benešová, Kakačová, Mlíková, 9.A –Šoustarová, Dočekalová, 9.B – Vlasáková, 9.C – Plevová, Mráziková

 

Pohár rozhlasu, kat. III - okresní kolo, 8. května

 • Chlapci - 1 místo, postupují do krajského kola
  Družstvo: Němec, Mrázik, Schmidt, Svoboda V. Antl, Bukáček, Kment, Anděl, Svoboda K, Krejčí

 • Dívky - 4. místo

 

Knihovna - 5.B

Ve čtvrtek 4. 5. jsme byli se třídou opět v knihovně. Tentokrát jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o pravidlech v knihovně, o způsobu uložení knih, o možnostech, jak knihovnu využít v náš prospěch. Seznámili jsme se se spoustou zajímavých knih a nakonec jsme ve skupinkách plnili zajímavé úkoly. Několik spolužáků se inspirovalo a odnášeli si domů přihlášky do knihovny.                      Petra Novotná a žáci 5. B

Několik fotografií

 

Program Prevence dětských úrazů - 3. ročník

V průběhu dubna a května probíhal pro žáky 3. tříd vzdělávací program Prevence dětských úrazů, pořádaný krajem Vysočina ve spolupráci s Červeným křížem.

Děti se naučily, jak předcházet úrazům a ohrožení života doma, ve škole, v zájmových kroužcích, na silnici, jaká pravidla mají dodržovat při komunikaci na internetu.

Naučili se první pomoc – srdeční masáž, ošetření poranění nebo úrazu, byly upozorněny na nebezpečí užívání návykových látek.

Seznámily se s náplní práce hasičů, prohlédly si techniku, vybavení a vyzkoušeli si transport zraněného.

Podívejte se na fotografie

 

Odkud je blízko ke hvězdám - 2.B

V pátek 28.4. děti z 2.B navštívily Zámek Žďár nad Sázavou v rámci programu Odkud je blízko ke hvězdám.
Programem nás provázela Adéla Tlustošová, s níž děti prozkoumaly hvězdy jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které září v uměleckých dílech.
Pomocí pozorování i tvůrčí činnosti odhalily skrytý řád přírody, skrze který se seznámily s dílem architekta J. B. Santiniho.
Při práci prozkoumaly Muzeum nové generace i barokní opatství plné symboliky.
Nejvíce se jim líbilo kreslení pod umělým modrým světlem. Všichni si to moc užili!

Podívejte se na fotky

 

Basketbal - chlapci, kat. III. a IV, okresní kolo - 25. dubna

Družstvo ve složení: j.Džurban (9.C), V.Kužela, L.Vrána (9.B), S.O.Kašpar, M.Růžička Martin, Š.Skala (7.B), D.Osmík (6.A) vybojovalo 3. místo.

Podrobnosti o utkáních

 

 

SPOLU - Noc ve škole

Po třech letech se 21. 4. - v pátek odpoledne - ve škole sešli skoro všichni šesťáci. Starali se o ně třídní učitelé a další 4 vyučující.
Děti si připravily občerstvení, proběhly se po Farských humnech i školním dvorku. Po setmění se všichni vrátili do školy.
Na šesťáky čekaly tajemné temné prostory krytu i půdy a příjemné světlá místa v družině a třídách. Většina aktivit a her byla zaměřena na nastavení pravidel pro příjemný pobyt ve škole.
Ráno jsme se sešli s rodiči u tradičního komentovaného promítání fotografií.

Fotografie z akce

 

Závody ve šplhu - okresní kolo

Nejlepší šplhavci z okrskových kol se sešli u nás v pátek 21. 4.

Zatím fotky ze závodů a pohledy na stupně vítězů

 

 

 

OVOV - okresní kolo

Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo na ZŠ Palachova ve čtvrtek 20. 4.

Naši sportovci obsadili jako družstvo 3. místo.

Do krajského kola postupují:

 • dívky: B.Benešová, K.Kakačová, Z.Jarošová, A.Zbořilová, E.Dokulilová, L.Kršková

 • chlapci: D.Němec, J.Dokulil, M.Brabec, P.Netopilík

Pohledy na stupně vítězů, Výsledky - pdf

 

Exkurze - Brno

Ve středu 19. 4. jsme jeli na exkurzi do Brna. Navštívili jsme Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde jsme se seznámili s noční oblohou a potom zhlédli krásný pořad o planetách naší Sluneční soustavy.

Po svačině nás čekal program v Technickém muzeu v Brně. Prohlídka měla tři části. Nejprve jsme si prohlédli historická vozidla a motorky, potom jsme navštívili historickou brněnskou uličku, kde jsme viděli, jak lidé žili na předměstí Brna v minulosti. Asi nejzábavnější byla návštěva herny, kde jsme formou her poznávali různé fyzikální zákony.              Petra Novotná a žáci 5. B

Podívejte se na fotky.

 

Co nového na schodech? - Vv 8.B, 8.C

Vestibul naší školy nově ozdobili berušky, brouci a pavouci.

Ve výtvarné výchově je vytvořili žáci 8.B a 8.C.

Několik fotografií

 

 

Muzeum výpočetní techniky - informatika 8.B, 14. dubna

Osmáci se vydali na výpravu do počítačové minulosti. Na žďárské průmyslovce je pan ing. Holemář provedl moc pěknou a zajímavou sbírkou starých počítačů - často funkčních. Prohlédli si hardware z dob mládí rodičů a prarodičů, ale zkusili si také, proč se říká "vytočit telefonní číslo" a co byl Shift a CapsLock na psacím stroji. Nejvíc ovšem zaujaly počítačové hry.

Několik fotografií

 

Matematická olympiáda - okresní kolo, 12. dubna

Okresní kolo matematické olympiády pro 6. - 8. ročník se uskutečnilo opět polodistanční formou 12.4. 2023. Za naši školu řešilo soutěžní úlohy 6 žáků.

Úspěšnými řešiteli se stali: V.Závorka z 6. B obsadil 4. místo, N.Holoubkové ze 7. B patří 19. místo a z 8. B si nejlépe vedli J.Dokulil a K.Mlíková, kteří se dělí o 9. - 11. místo a Š.Trojanové, která si vypočítala 12. místo. Všem žákům gratulujeme.

 

Soutěž 110 minut - pracovní činnosti, 7.AB

V pátek 14. 4. byla vyhodnocena výtvarná soutěž, při které si vyzkoušeli sedmáci vyrobit vlastní model z dřevěné kostky a kusu drátu.

Kluci zapojili fantazii i ruce a vytvořili řadu zajímavých konstrukcí. Práce zhodnotila porota a ceny předal p. uč. Novák, který soutěž vymyslel.

Zvítězil Matyáš Žďánský před Davidem Drdlou a Adamem Bukáčkem.

Podívejte se na fotky a výsledkovou listinu (pdf).

 

Office Arena - krajské kolo, duben

V krajském kole měli soutěžící za úkol zpracovat návrh naučné stezky (prezentace) a rozpočet (Excel).

Naši školu reprezentovali 2 žáci. Jirka Dokulil v krajském kole zvítězil a Karolína Leksová obsadila výborné druhé místo. Oba postoupili do republikového finále, v Praze 10. května. Tam sice neobsadili medailová místa, ale stejně předvedli vynikající práci a výborně reprezentovali školu.


Důležité termíny šk. roku 2022/23

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky