základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Výchovný poradce

 

Výchovným poradcem na naší škole je paní učitelka Mgr. Jiřina Špačková (jspackova(z)2zsdar.cz).

 

Úřední hodiny

 • středa 14:00 - 15:00 (změna od školního roku 2019/20)
 • Výchovnou poradkyni najdete ve sborovně 2. stupně (1. patro).
 • K soukromému rozhovoru lze použít místnost ve vestibulu školy.

 

Výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence (Mgr. Jana Hájková)

 

Volba povolání

Pro školní rok 2020/2021 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.

Důležité termíny:

 • Přihlášku je třeba podat do 2. března 2020 (aktualizováno 21.10. 2019).
 • Přihlášku na SŠ, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 2. prosince 2019
 • Zápisový lístek obdrží žáci společně  výpisem z vysvědčení v lednu 2020.
 • Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat kritéria pro přijetí, termíny přijímacích zkoušek a předpokládané počty přijímaných uchazečů.
  To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2020.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
  1. termín: 14. 4. 2020 pro čtyřleté maturitní obory (z 9.r.),
  2. termín: 15. 4. 2020 pro čtyřleté maturitní obory,
  náhradní termín pro všechny obory: 13. a 14. 5. 2020
 • Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
  Přijímací řízení proběhne 22. - 30. 4. 2020
 • Talentové zkoušky 2. - 15. 1. 2020,
  Talentové zkoušky konzervatoří: 15. - 31. 1. 2020
  Talentové zkoušky sportovních gymnázií 2. 1. - 15. 2. 2020

 

Materiály

 

 • Podrobné informace pro deváťáky a jejich rodiče - přijímací řízení pro školní rok 2020/21 (připravil p. uč. Hrdina - aktualizace 20. 10. 2019)
  - ve formátu PDF (ke stažení, asi 8 MB)
  - jako fotogalerie (k prohlížení)
  - ve formě prezentace PPSx (ke stažení na školní síti, asi 25 MB)
  Průběh přijímacího řízení - podrobné informace

 

Přihlášky

 • Přihlášky jsou stejné pro všechny žáky (9. i 5. ročník)
 • Přihlášky ke stažení: aktualizace k 20. 10. 2019 - formulář pro dvě SŠ, jednotná zkouška
  střední školy - běžná, formát xls (vyplnit v MS Excel a pak tisknout) nebo formát pdf (pro tisk),
  střední školy vyžadující talentovou zkoušku - formát xls nebo formát pdf .
  Pozor, Ministerstvo školství čas od času přihlášky mění.
 • Přihlášku můžete obdržet u výchovné poradkyně.
  Přihláška s vyplněnými předměty a identifikací školy je také uložena na školní síti:
  pro žáky 9. ročníku volně ke stažení - Vyuka / Přijímací řízení na SŠ (včetně vyplněných předmětů a IZO)
 • Formuláře přihlášek na stránkách MŠMT

 

Další informace

 • Ustanovení o přijímacím řízení - Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.) - formát pdf
 • Materiál MŠMT - Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 -  formát pdf.
 • Atlas školství - žáci 9. ročníku dostali tištěný Atlas školství pro kraj Vysočina nebo lze využít www.atlasskol.cz

 

Specifické vývojové poruchy učení - základní informace

Specifické vývojové poruchy učení se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch.

Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.

Klikněte si pro popis projevů jednotlivých poruch.

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky