základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

Odkazy

 

Projekty

 

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Projekty SIPVZ

 

Školní rok 2005/06

 

INFORMAČNÍ GRAMOTNOST VEŘEJNOSTI

Kurzy informační gramotnosti probíhaly v měsících září až prosinec 2005.

V rámci programu bylo proškoleno v 10 kurzech 100 účastníků z řad veřejnosti.

Na závěr každého kurzu byl rozdán evaluační dotazník, který zkoumal přístup lektorů, zařazenou látku a možnost využití poznatků v životě. Ze 100 účastníků kurzů ho odevzdalo 80 frekventantů.

Dotazník a jeho vyhodnocení je k nahlédnutí:

Obsah kurzu pro obě základní skupiny je shodný, liší se pouze v cestě dosažení cílového stavu.

Lze ho shrnout do následujících pilířů:

a) seznámení s PC, ovládání klávesnice, myši, operačního systému

b) práce se souborem a složkou

c) základy textového editoru

d) seznámení s internetem a E-mailem

e) vlastní práce s internetem a e-mailem – vyhledávání důležitých údajů, jejich stahování a ukládání, využití mailové pošty

Byl vytvořen pracovní materiál, který obdrželi všichni účastníci kurzů.

Z důvodu velikosti (asi 12 MB) je zde k nahlédnutí pouze ukázka (pracovní listy ve formátu doc a pracovní listy ve formátu pdf). Celý text je k dispozici u vedení školy a správce ICT.

Řešitelé: Mgr. Miroslav Kadlec, Mgr. Jan Hrdina

 

ROBOLAB

Práce s programovatelnou stavebnicí LEGO - Mindstorm for School probíhala v 9. ročníku od listopadu 2005 do února 2006. Vlastní průběh projektu je popsán na následujících stránkách:

Projekt zvítězil na krajské přehlídce projektů SIPVZ (kraj Vysočina) a byl představen na celostátní přehlídce v Novém Městě na Moravě (konference Počítač ve škole 2006).

Ve školním roce 2006/07 pokračujeme v práci se stavebnicí. Jsme ověřující školou pro projekt gymnázia Jeseník, týkající se přípravy metodiky k Robolabu - více viz www.gymjes.cz.

Řešitel: Mgr. Jana Pastyříková

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky