Závěrečné práce - ROBOLAB

únor 2006

skupina A1

skupina A2

skupina A4

skupina A5

skupina A6

březen 2006

skupina B1

skupina B2

skupina B3

skupina B4

skupina B5

skupina B6

Úvodní informace

V roce 2005 jsme v rámci projektu SIPVZ získali finance na zakoupení 6 programovatelných LEGO stavebnic MindStorms for Schools s programovacím jazykem RoboLab.

Žáci 9. B (třída s RVI) se věnovali práci s touto stavebnicí asi 3 měsíce a pak v rámci závěrečné práce připravili vlastní model.

Svou práci zpracovali do těchto webových stránek. Podívejte se.

 

Popis práce

Závěrené práci se žáci věnovali asi 5 vyučovacích hodin (někteří i po vyučování).

Zadání

 • volné - dopředu promyslete, co má model dělat.
  V programu použijete alespoň dvě větvení - např. podmínku určenou stavem senzoru a paralelní větvení (tj. model bude reagovat na stav senzoru - buď bude dělat něco nebo něco jiného a zároveň poběží ještě jiná činnost)
 • můžete si také vybrat z připravených úkolů:
  • Auto, které nevyjede z omezeného prostoru
   Příprava: velký bílý papír, na kterém je černou lepící páskou vymezena plocha pro pohyb autíčka.
   Úkol: Naprogramujte auto tak, aby jezdilo ve vymezeném prostoru. Pokud přijede na černou čáru, vydá zvuk. signál, zabliká, couvne, pootočí se a jede dál.
  • Auto, které zajede po vyznačené cestě do garáže
   Příprava: velký bílý papír, na kterém je vyznačena černou lepící páskou cesta ke garáži (alespoň 1 zatáčka)
   Úkol: Naprogramujte auto tak, aby zajelo do garáže po vyznačené cestě. Na konci cesty musí automaticky zastavit (vhodný senzor).
  • Závora
   Sestavte závoru, která se automaticky otevře na signál z fotobuňky a po určité době se opět zavře. Když je závora otevřená, vyšle nějaký signál, než se začne vracet dolů, ozve se výstražný signál.
  • Dopravní pás
   Sestavte dopravní pás, po kterém pojedou výrobky (např. bonbony). Výrobky se shromažďují na konci pásu v ohrádce. Fotobuňka na pásu automaticky počítá, kolik prošlo výrobků. Když projde 5 výrobků, ozve se signál, pás se zastaví a ohrádka s výrobky se posune/vyklopí.
  • Automatické osvětlení
   Sestavte lampu, která se automaticky rozsvěcuje podle toho, jaké je kolem světlo.
   (V šeru svítí naplno, na přímém světle zhasne).
  • Klimatizace
   Sestavte model jednoduché klimatizace místnosti. Klimatizace se zapne, když v místnosti rozsvítíme. Při nízké teplotě se zapne topení (červená žárovka), při teplotách nad 26°C se zapne větrák. Po celou dobu svítí v místnosti osvětlení (bílá žárovka). Když žárovku vypneme, klimatizace se vypne také.
  • Kolotoč
   Sestavte kolotoč, který se rozjede po sepnutí spínače a točí se půl minuty. Roztáčí se postupně a také postupně brzdí. Když se kolotoč točí, hraje hudba a blikají žárovky. Než se rozjede a když se zastaví, vydá výstražný signál. Když kolotoč stojí, žárovky svítí slabě.