základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

771 131 713

 

 

Odkazy

Město Žďár n. S.
MŠMT

 

Volba povoláníPřijímací řízení

 

Pro školní rok 2023/2024 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.

 

Důležité termíny:

 • Vyplněnou přihlášku je třeba donést do naší školy ke kontrole a podpisu nejpozději do 7. února 2023.
 • Přihlášku je třeba podat na SŠ do 1. března 2023.
 • Přihlášku na SŠ, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 30. listopadu 2022
 • Zápisový lístek obdrží žáci společně s výpisem z vysvědčení v lednu 2023.
 • Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat kritéria pro přijetí, termíny přijímacích zkoušek a předpokládané počty přijímaných uchazečů.
  To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2023.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
  1. termín: 13. 4. 2023 pro čtyřleté maturitní obory (z 9.r.),
  2. termín: 14. 4. 2023 pro čtyřleté maturitní obory,
  náhradní termín pro všechny obory: 10. a 11. 5. 2023
 • Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
  Přijímací řízení proběhne 22. - 30. 4. 2023
 • Termíny pro víceletá gymnázia (pro žáky 5. ročníku):
  1. termín: 17. 4. 2023
  2. termín: 18. 4. 2023
 • Talentové zkoušky 2. - 15. 1. 2023,
  Talentové zkoušky konzervatoří: 15. - 31. 1. 2023
  Talentové zkoušky sportovních gymnázií 2. 1. - 15. 2. 2023

 

Materiály

 

 • Podrobné informace pro deváťáky a jejich rodiče - přijímací řízení pro školní rok 2022/23 (připravil p. uč. Hrdina - aktualizace 4. 10. 2022)
  - ve formátu PDF (ke stažení, asi 8 MB)
  - jako fotogalerie (k prohlížení)
  - ve formě prezentace PPSx (ke stažení na školní síti, asi 25 MB)
  Průběh přijímacího řízení - podrobné informace (zatím pro rok 20/21)

 

Přihlášky

 

Další informace

 • Ustanovení o přijímacím řízení - Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.) - formát pdf
 • Materiál MŠMT - Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 -  formát pdf.
 • Atlas školství - žáci 9. ročníku dostali tištěný Atlas školství pro kraj Vysočina nebo lze využít www.atlasskol.cz

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky