základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

Jak používat Bakaláře?

 

 

Vážení rodiče,

v minulých letech jsme zprovoznili webovou aplikaci školního databázového systému Bakaláři. V jejím využívání budeme pokračovat i v nastávajícím školním roce, a to ve stejném rozsahu a používaných funkcích jako v minulém školním roce.

Přihlašovací údaje vás rodičů i žáků v 5. – 9. ročníku zůstávají v platnosti a můžete je k přihlášení používat. Rodiče žáků, kteří na naši školu nastupují nově, a žáci 4. ročníku dostanou přístupové údaje na lístečku společně s krátkým vysvětlujícím textem 1. září.

V obsluze webové aplikace nedošlo v mezidobí k žádným výrazným úpravám, takže můžete využívat vše tak, jak jste zvyklí. Pomocí webové aplikace Bakaláři tedy můžete:

  • vidět průběžné hodnocení a docházku

  • omlouvat nepřítomnost ve vyučování

  • komunikovat s jednotlivými vyučujícími, případně s vedením školy

  • získávat informace o dění ve třídě a škole - zprávy a nástěnky

  • ....

Prosíme vás zejména o to, abyste k omlouvání nepřítomnosti vašich dětí ve vyučování využívali výhradně Omluvenku ve webové aplikaci (Komens - Poslat zprávu - Omluvenka).

V tomto školním roce přenášíme do elektronické podoby aktualizaci a ověření správnosti údajů o žácích v naší databázi. Tradiční lístky s údaji dostanou pouze žáci 1. ročníku a žáci dalších ročníků, kteří do naší školy přicházejí nově.

Rodiče ostatních žáků prosíme, aby ve webové aplikaci, v části Osobní údaje – Přehled osobních údajů zkontrolovali správnost údajů uvedených v jednotlivých záložkách (Základní údaje, Adresy, Zákonní zástupci). Pokud budou některé z nich nesprávné, tak po zatržení možnosti Umožnit změny (vpravo nahoře) údaje změňte. Po jejich změně nezapomeňte prosím tlačítkem Uložit (vpravo dole) provedené změny potvrdit.

Vámi provedené změny se do školní databáze promítnou až po akceptaci provedených změn správcem systému ve škole, což může nějakou krátkou chvíli trvat.

V případě komplikací, nejasností nebo jakýchkoli potíží souvisejících s webovou aplikací se prosím obraťe na zástupce ředitele školy Mgr. Jiřího Beneše, nejlépe mailem (jbenes@2zszdar.cz), případně telefonem (číslo 566 590 645) nebo osobně.

Děkujeme vám za spolupráci při využívání webové aplikace a přejeme vám, vašim dětem i sobě pokud možno pohodový a bezproblémový školní rok 2022/2023

 

Mgr. Jiří Beneš

Text dopisu ve formádu docx - Word - ke stažení

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky