Závěrečná práce - Robolab

9. B    2010/2011

Skupina 1

Velké kolo


Skupina 2

Důlní vozík


Skupina 3

Bagr


Skupina 4

Točkolotoč


Skupina 5

Matemija

Programujeme LEGO - 6. rok

Letošní rok byl zvláštní.
Do 9. B - třídy s rozšířenou výukou informatiky - chodí pouze 20 žáků, na informatiku se nedělí.
Skupiny proto byly větší než obvykle a vzniklo pouze pět modelů.

 

Zadání

Opět měli žáci za úkol navrhnout, sestrojit a naprogramovat model podle své volby.
Návrh modelu byl úplně volný, v programu museli použít větvení. Mohli zvolit podmínku  nebo paralelní větvení, nemuseli je navzájem kombinovat.

Celou práci jsme opět fotografovali.
Fotky, ukázku programu (obrázek jpg) a vlastní popis modelu pak žáci vkládali do připravených webových stránek.

Návrh stránek tentokrát dělala Tereza Žáková.

Na závěr samozřejmě všechny skupiny svůj model předvedly a vysvětlily průběh programu.

 

A jak to dopadlo

Letos zvítězily pouťové atrakce. Vzniklo ruské kolo, kolotoč a lavice.
Doplnil je důlní vozík, který jezdil a při nárazu na zeď vrtal a bagr - samozřejmě s ovladatelnou radlicí.

 

 

Odkazy na minulé ročníky

Robolab - závěr - školní rok 2005/06,

Robolab - závěr - školní rok 2006/07,

Robolab - závěr - školní rok 2007/08,

Robolab - závěr - školní rok 2008/09,

Robolab - závěr - školní rok 2009/10,