Robolab - Závěrečná práce

9.B 2008/09

skupina A1

skupina A2

skupina A3

skupina A5

skupina A6

skupina B1

skupina B2

skupina B3

skupina B5

skupina B6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání

Volné - dopředu promyslete, co má model dělat.

V programu použijete alespoň dvě větvení - např. podmínku určenou stavem senzoru a paralelní větvení (tj. model bude reagovat na stav senzoru - buď bude dělat něco nebo něco jiného a zároveň poběží ještě jiná činnost)

 

Můžete si také vybrat z připravených úkolů:

  • Auto, které nevyjede z omezeného prostor

Naprogramujte auto tak, aby zajelo do garáže po vyznačené cestě. Na konci cesty musí automaticky zastavit (vhodný senzor).

  • Závora

Sestavte závoru, která se automaticky otevře na signál z fotobuňky a po určité době se opět zavře. Když je závora otevřená, vyšle nějaký signál, než se začne vracet dolů, ozve se výstražný signál.

  • Automatické osvětlení

Sestavte lampu, která se automaticky rozsvěcuje podle toho, jaké je kolem světlo. (V šeru svítí naplno, na přímém světle zhasne).

  • Klimatizace

Sestavte model jednoduché klimatizace místnosti. Klimatizace se zapne, když v místnosti rozsvítíme. Při nízké teplotě se zapne topení (červená žárovka), při teplotách nad 26°C se zapne větrák. Po celou dobu svítí v místnosti osvětlení (bílá žárovka). Když žárovku vypneme, klimatizace se vypne také.

  • Pouťová atrakce

Sestavte např. kolotoč, který se rozjede po sepnutí spínače a točí se půl minuty. Roztáčí se postupně a také postupně brzdí. Když se kolotoč točí, hraje hudba a blikají žárovky. Než se rozjede a když se zastaví, vydá výstražný signál. Když kolotoč stojí, žárovky svítí slabě.