Letos pracovali deváťáci v osmi skupinách.

Opět měli za úkol navrhnout, sestavit, naprogramovat a předvést svůj vlastní model.

Po celou dobu pořizovali fotodokumentaci.

Nakonec připravili webové stránky, na kterých svou práci představují.

Mrskobot

A1

Reproduktor

A2

Majlýkára

A3

Jeřáb

A4

Tank

B1

Monstertruck

B2

Tiskárna

B3

Zmrzlinářský vůz

B4