počet přístupů od 15.4.2005:

 

Web:  J. Pastyříková

základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

566 621 922

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

JÍDELNÍČEK

23. 4. - 31. 5. 2018.

Objednávky obědů

 

PROJEKTY

 

SPOLU 2017/18


NENECH TO BÝT - boj proti šikaně


Podpora společného vzdělávání v ped. praxi


Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost


Přírodovědné a technické obory - Výzva pro budoucnost


EU - Peníze školám


i-Bezpečná škola


Projekt ICT nás baví


Rozpočet 2018

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 2

Nabídka zaměstnání - Čj,Ov (pdf)


Zápis do prvních tříd - Rozhodnutí o přijetí (pdf)

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou informatiky - přijatí a nepřijatí žáci (pdf)


Novinky: Minikopaná-kraj, OVOV-okres, Minikopaná-okres,

Prezentiáda a OffArena, Vybíjená-MIX, Basket-kraj, Vybíjená-dívky,

Fyzikální olympiáda-okres, Matematická olympiáda-kraj,

Astronomická olympiáda-kraj, Mluvní projev, Dějepis-kraj, Volejbal,

Šplh-okres,  Basketbal III-okres, Pěvecká soutěž-kraj


Týdenní plán práce (pdf), KRDUOvoce do škol, Školská rada

Výlety a exkurze, Kroužky - termíny, Kroužky SPŠS, Důležité termíny šk. roku,

Prosba o spoluprácí při doplňování historického archivu školy


Městský úřad Žďár nad Sázavou